Då var det äntligen officiellt !! Ducimus utför nu tillsammans med Industrimiljö i Väst AB sotsprängningar/säkerhetssprängningar i pannor för stora värmeverk. Titta gärna in på fliken nedan för mer info. http://www.ducimusab.se/sprangsotning/